Trò chơi trẻ em ngoài trời hình 18

Tên Công Trình: Công Viên Vận Động Ngoài Trời

Địa chỉ: Chung Cư Cao Cấp, Khu Đô Thị

Diện tích: 2500 m2

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Mẫu thiết kế khu vui chơi vận động ngoài trời hình tổ ong

Diện tích: 750m2

Độ tuổi chơi: 5 – 12 tuổi

Mẫu thiết kế khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em hình tàu vũ trụ

Diện tích: 500m2

Độ tuổi: 5 – 12 tuổi

Mẫu thiết kế khu vui chơi ngoài trời hình khối

Diện tích: 300m2

Độ tuổi: 5 – 12 tuổi

Mô hình công viên vận động ngoài trời cho trẻ en hình con vật

Diện tích: 200m2

Độ tuổi: 5 – 12 tuổi

Xem thêm: Một số mẫu thiết kế khu vui chơi ngoài trời dành cho trẻ em P3

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Mẫu thiết kế khu vui chơi vận động ngoài trời hình tổ ong Diện tích: 750m2 Độ tuổi chơi: 5 – 12 tuổi Mẫu thiết kế khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em hình tàu vũ trụ Diện tích: 500m2 Độ tuổi: 5 – 12 tuổi Mẫu thiết kế khu vui chơi ngoài trời […]