Logo Bkids

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Bkids

Địa chỉ: P. Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Diện tích: 150 m2

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 5/2019

Mặt bằng thiết kế khu vui chơi trẻ em

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

>>>Xem thêm: Dịch Vụ Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi Trọn Gói

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Bkids
Địa chỉ: P. Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Diện tích: 150 m2
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 5/2019

Từ khóa: 150m2 / Giáo trí