Logo khu vận động Trampoline C'Game Huế

Tên Công Trình: Khu Vận Động Trampoline C’Game Huế

Địa chỉ: Phường Vĩnh Ninh, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Diện tích: 1500 m2

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 06/2020

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi