Logo khu vận động Trampoline C'Game Huế

Tên Công Trình: Khu Vận Động Trampoline CGame Huế

Địa chỉ: Phường Vĩnh Ninh, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Diện tích: 1500 m2

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 06/2020

Mặt bằng thiết kế khu vui chơi trẻ em

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vận Động Trampoline C’Game Huế
Địa chỉ: Phường Vĩnh Ninh, TP Huế, Thừa Thiên Huế
Diện tích: 1500 m2
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 06/2020

Từ khóa: 800m2 / mô hình vận động