Khu Vui Chơi Apple Kids & Fun Khu Him Lam Quận 7 (5)

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Apple Kids & Fun Quận 7

  • Địa điểm: Khu Dân Cư Him Lam, Quận 7
  • Diện Tích: 200m2
  • Hạng mục: Khu vui chơi
  • Thời Gian Hoàn Thành: 2018

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Apple Kids & Fun Quận 7
Địa điểm: Khu Dân Cư Him Lam, Quận 7
Diện Tích: 200m2
Thời Gian Hoàn Thành: 2018

Từ khóa: 800m2