Bekids-go-vap (9)

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi BeKids Gò Vấp

  • Địa Chỉ: Quận Gò Vấp, TP HCM
  • Diện Tích: 350m2
  • Hạng mục: Khu vui chơi trẻ em
  • Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân
  • Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2017
Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Be Kids Gò Vấp
Địa Chỉ: Quận Gò Vấp, TP HCM
Diện Tích: 350m2
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân
Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2017

Từ khóa: 350m2