Logo Big C

Tên công Trình: Khu Vui Chơi GO! Mỹ Tho 

  • Địa Điểm: TTTM Big C – TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
  • Diện Tích: 200m2
  • Thể loại: Khu vui chơi Kid Cafe
  • Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
  • Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2018

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Tên công Trình: Khu Vui Chơi GO! Mỹ Tho 
Địa Điểm: TTTM Big C – TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Diện Tích: 200m2
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2018

Từ khóa: 250m2 / Giáo trí