Logo Booking Dom Vũng Tàu

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi BooKing Dom

Địa Điểm: TTTM Vũng Tàu Center, TP. Vũng Tàu

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Diện Tích: 470 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2016

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi