Logo khu vui chơi 2N

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi & Cafe 2N+

Địa chỉ: Chơn Thành, Bình Phước.

Diện tích: 1000 m2

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 1/2021

 

Toàn cảnh khu vui chơi trong nhà

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trẻ Em & Cafe
Địa chỉ: Chơn Thành, Bình Phước.
Diện tích: 1000 m2
Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 1/2021

Từ khóa: 1000m2 / mô hình vận động