Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trẻ Em & Cafe

Địa chỉ: Chơn Thành, Bình Phước.

Diện tích: 1000 m2

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 1/2021

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN