Tên Công Trình: Khu vui chơi dành cho trẻ em bên trong Đại Nam Văn Hiến Bình Dương

Địa Chỉ: Thành phố Thủ Dầu Một – BÌnh Dương

Chủ Đầu Tư: KDL Đại Nam Văn Hiến

Diện Tích: 800m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 7/2018