Công Ty Hebec Hải Dương

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trẻ Em HEBEC 1

Địa Điểm: TP. Hải Dương, Hải Dương

Chủ Đầu Tư: Anh Việt

Diện Tích: 600 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 7/ 2016

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi