Công Ty Hebec Hải Dương

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi HEBEC 1

  • Địa Điểm: TP. Hải Dương, Hải Dương
  • Chủ Đầu Tư: Anh Việt
  • Hạng mục: Khu vui chơi
  • Diện Tích: 600 m2
  • Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 7/ 2016

HÌNH ẢNH 3D THIẾT KẾ HEBEC HẢI DƯƠNG

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trẻ Em HEBEC 1
Địa Điểm: TP. Hải Dương, Hải Dương
Chủ Đầu Tư: Anh Việt
Diện Tích: 600 m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 7/ 2016

Từ khóa: 600m2 / Giáo trí