logo KOI KIDS

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi KOI KIDS

  • Địa Chỉ: P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Thể loại: Khu vui chơi Kid Cafe
  • Chủ Đầu Tư: Anh Thành
  • Diện Tích: 300m2
  • Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 1/2018
Mặt bằng thiết kế khu vui chơi trẻ em
Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi KOI KIDS
Địa Chỉ: P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Chủ Đầu Tư: Anh Thành
Diện Tích: 300m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 1/2018

Từ khóa: 300m2 / Mô hình Kid Cafe