Khu vui chơi ngoài trời của gia đình chị Vân Anh quận 7 (1)

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Ngoài Trời Quận 7

Địa điểm: Quận 7, TP HCM

Diện tích: 150m2

Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2019

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Từ khóa: 150m2