logo KVC Papa4me

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi PAPA FOR ME

Địa Chỉ: P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ Đầu Tư: Anh Nam

Diện Tích: 600m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2017

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi