Logo Khu Vui Chơi PIT POK

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi PIT POK

  • Địa Điểm: TT Cẩm Xuyên, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
  • Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân
  • Thể loại: Khu vui chơi trẻ em
  • Diện Tích: 270 m2
  • Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2018

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

>>>Xem thêm: Dịch Vụ Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi Trọn Gói

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi PIT POK
Địa Điểm: TT Cẩm Xuyên, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Chủ Đầu Tư: Chị Thu
Diện Tích: 270 m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2018

Từ khóa: 250m2 / Giáo trí