Logo Khu Vui Chơi PIT POK

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi PIT POK

Địa Điểm: TT Cẩm Xuyên, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Diện Tích: 270 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2018

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi