Khu-vui-choi-Rio-Bien-Hoa (10)

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Rio Biên Hòa

  • Địa Điểm: TP Biên Hòa, Đồng Nai
  • Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân
  • Hạng mục: Khu vui chơi
  • Diện Tích: 400m2
  • Thời gian Hoàn Thành: Năm 2018

Hình Ảnh Mô Hình Thiết Kế

HÌNH ẢNH THỰC TẾ SAU THI CÔNG

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

>>>Xem thêm: Dịch Vụ Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi Trọn Gói

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Rio Biên Hòa
Địa Điểm: TP Biên Hòa, Đồng Nai
Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân
Diện Tích: 400m2
Thời gian Hoàn Thành: Năm 2018

Từ khóa: 400m2 / Giáo trí