Khu vui chơi Suping Sóc Trăng

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi SuPing Kids

Địa Chỉ: TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Chủ Đầu Tư: Khách hàng cá nhân

Diện Tích: 800 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 5/2018

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi SuPing Kids
Địa Chỉ: TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Chủ Đầu Tư: Khách hàng cá nhân
Diện Tích: 800 m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 5/2018

Từ khóa: 600m2 / Giáo trí