Hệ thống tiniworld

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi tiNiWorld Lý Thường Kiệt

  • Địa Điểm: Siêu Thị Co.opMart Lý Thường Kiệt – Quận 10, TP. HCM
  • Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
  • Hạng mục: Khu vui chơi
  • Diện Tích: m2
  • Hoàn Thành: Năm 2016

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

>>>Xem thêm: Dịch Vụ Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi Trọn Gói

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi tiNiWorld Lý Thường Kiệt
Địa Điểm: Siêu Thị Co.opMart Lý Thường Kiệt – Quận 10, TP. HCM
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
Diện Tích: m2
Hoàn Thành: Năm 2016

Từ khóa: 350m2 / Giáo trí