Hệ thống tiniworld

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi tiNiWorld Lý Thường Kiệt

Địa Điểm: Siêu Thị Co.opMart Lý Thường Kiệt – Quận 10, TP. HCM

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Diện Tích: m2

Hoàn Thành: Năm 2016

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi