Logo KVC Be Kids

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Be Kids

Địa chỉ: Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân

Diện Tích: 300m2

Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2017

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi