Logo KVC Be Kids

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trẻ Em Be Kids

  • Địa chỉ: Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
  • Hạng mục: Khu vui chơi
  • Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân
  • Diện Tích: 300m2
  • Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2017

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

>>>Xem thêm: Dịch Vụ Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi Trọn Gói

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Be Kids
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân
Diện Tích: 300m2
Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2017

Từ khóa: 300m2