Phối cảnh 3D khu vui chơi Bửu Long

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Bửu Long

Địa Chỉ: Khu Du Lịch Bửu Long – TP Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ Đầu Tư: KH Doanh Nghiệp

Diện Tích: 450m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 9/2019

Phối cảnh 3D khu vui chơi Bửu Long

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi