Logo Diamond Kids

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Diamond Kids

Địa chỉ: Đường D1, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 7, TP HCM

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân

Diện Tích: 150m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 4/2019

Khu vui chơi Diamond Kids Quận 7

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi