Logo Diamond Kids

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trẻ Em Diamond Kids

Địa chỉ: Đường D1, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 7, TP HCM

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân

Diện Tích: 150m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 4/2019

Khu vui chơi Diamond Kids Quận 7

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

>>>Xem thêm: Dịch Vụ Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi Trọn Gói

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Diamond Kids
Địa chỉ: Đường D1, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 7, TP HCM
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân
Diện Tích: 150m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 4/2019

Từ khóa: 150m2 / Giáo trí