Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Cà Phê Kids

Địa Chỉ: Phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM

Diện tích: 70m2

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 5/2020

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi