lo go La Rosa Bistro

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Cà Phê Kids

Địa Chỉ: Phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM

Diện tích: 70m2

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 5/2020

Xem Thêm các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Cà Phê Kids
Địa Chỉ: Phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM
Diện tích: 70m2
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 5/2020

Từ khóa: 150m2 / Restaurant