Logo Like Kids Khánh Hòa

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Like Kids

Địa chỉ: , TT Cam Đức, H.Cam Lâm, Khánh Hòa

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Diện Tích: 150 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 12/2018

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi