Logo Like Kids Khánh Hòa

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Like Kids

Địa chỉ: , TT Cam Đức, H.Cam Lâm, Khánh Hòa

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Diện Tích: 150 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 12/2018

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

>>>Xem thêm: Dịch Vụ Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi Trọn Gói

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Like Kids
Địa chỉ: , TT Cam Đức, H.Cam Lâm, Khánh Hòa
Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân
Diện Tích: 150 m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 12/2018

Từ khóa: 150m2 / Giáo trí