Khu-vui-choi-Bource-land-quan1 (1)

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Nhà Hơi Bounce Land

  • Địa Điểm: Quận 1, TP HCM
  • Diện Tích: 250m2
  • Hạng mục: Khu vui chơi
  • Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân

Thời Gian Hoàn Thành: 2017

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Nhà Hơi Bounce Land
Địa Điểm: Quận 1, TP HCM
Diện Tích: 250m2
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân
Thời Gian Hoàn Thành: 2017

Từ khóa: 250m2