Hồ bóng liên hoàn Phú Quốc Win Park

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Win Park

Địa chỉ: Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Chủ Đầu Tư: Chị Phương

Diện Tích: 220m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 9/2019

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU