Hồ bóng liên hoàn Phú Quốc Win Park

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Win Park

Địa chỉ: Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Chủ Đầu Tư: Chị Phương

Diện Tích: 220m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 9/2019

Phối cảnh 3D khu vui chơi Winpark

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi