Bản vẽ mặt bằng khu vui chơi

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trong Quán Cafe Đẹp

  • Địa Chỉ: Quận Bình Thạnh, TP HCM
  • Thể loại: Khu vui chơi Kid Cafe
  • Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân
  • Diện Tích: 140 m2
  • Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 4/2020

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trong Quán Cafe
Địa Chỉ: Quận Bình Thạnh, TP HCM
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân
Diện Tích: 140 m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 4/2020

Từ khóa: 150m2 / Mô hình Kid Cafe