Bản vẽ mặt bằng khu vui chơi

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trong Quán Cafe

Địa Chỉ: Quận Bình Thạnh, TP HCM

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân

Diện Tích: 140 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 4/2020

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Khu Vui Chơi Trong Cafe / Tổng hợp khu vui chơi