Khu vui chơi Viki Town Củ Chi

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Viki Town

  • Địa Chỉ: Huyện Củ Chi, TP. HCM
  • Thể loại: Khu vui chơi trẻ em & Cafe
  • Chủ Đầu Tư: Khách hàng cá nhân
  • Diện Tích: 850 m2
  • Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 4/2018
Xem Thêm Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Viki Town
Địa Chỉ: Huyện Củ Chi, TP. HCM
Chủ Đầu Tư: Khách hàng cá nhân
Diện Tích: 850 m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 4/2018

Từ khóa: 850m2 / Giáo trí