logo Khu Vui Chơi VIKI

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Viki Town

Địa Chỉ: Huyện Củ Chi, TP. HCM

Chủ Đầu Tư: Khách hàng cá nhân

Diện Tích: 850 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 4/2018

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi