Hồ bóng mini Zoo Coffee

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Zoo Coffee – Kids Coffee

  • Địa Điểm: TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Chủ Đầu Tư: Chị Trang
  • Thể loại: Khu vui chơi Kid Cafe
  • Diện tích: 90m2
  • Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 4/2018
Hình 3D khu vui chơi trẻ em Zoo Coffee
Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trong Quán Cà Phê – Zoo Coffee
Địa Điểm: TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ Đầu Tư: Chị Trang
Diện tích: 90m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 4/2018

Từ khóa: 150m2 / Mô hình Kid Cafe