Khu trò chơi trong nhà và ngoài trời trong resort 5 sao tại Vũng Tàu hình 005

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trong Resort 5 Sao Tại Vũng Tàu

Địa Điểm: TP Vũng Tàu

Diện Tích: 200m2

Thể Loại: Khu vui chơi Kid Cafe

Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2021

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Do SkyNext Thực Hiện
Từ khóa: 250m2