Shop-thoi-trang-milvus (1)

Tên Công Trình: Mặt Tiền Shop Thời Trang MILVUS

Địa điểm: TP HCM

Diện Tích: 120 m2

Thể Loại: Shop – Cửa hàng

Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2016

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Từ khóa: 150m2 / Shop