Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Kiwi Garden

Địa chỉ: Chợ mới Long Thành, Long Thành, Đồng Nai

Diện tích: 400 m2

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2020

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN