Tên Công Trình: Game Center trong TTTM

Địa chỉ: Tp. HCM

Diện tích: 850 m2

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 3/2021

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN