Game center Thiết Kế Thi công Khu Vui Chơi

Tên Công Trình: Khu Game Center trong TTTM

Địa chỉ: Tp. HCM

Diện tích: 850 m2

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 3/2021

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Game Center trong TTTM
Địa chỉ: Tp. HCM
Diện tích: 850 m2
Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 3/2021

Từ khóa: 1000m2 / Game Center