Khu vui chơi Teddy kid club

Tên Công Trình: Thiết Kế 3D Khu Vui Chơi Xopplay

Địa Điểm: Việt Nam

Diện Tích: 350 m2

Thể Loại: Khu vui chơi Kids Cafe

Thời Gian Hoàn Thành: 2021

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Một hku vui chơi rộng 350-380m2 có thiết kế độc đáo, lạ, hiện đại với hồ banh rộng được kết nối với khu liên hoàn.

Từ khóa: 300m2 / Concept Design