Một hku vui chơi rộng 350-380m2 có thiết kế độc đáo, lạ, hiện đại với hồ banh rộng được kết nối với khu liên hoàn.

Từ khóa: 300m2 / Concept Design