Logo Bkids

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Bkids

Địa chỉ: P. Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Diện tích: 150 m2

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 5/2019

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU    

Tags: Tổng hợp khu vui chơi