Logo Khu Vui Chơi HaaHoo

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Mr HaaHoo 2

Địa Điểm: Tòa Nhà Dolphin – Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Hà Nội

Chủ Đầu Tư: Khách hàng cá nhân

Diện Tích: 600m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 10/2018

3D khu vui chơi Mr Haahoo Hà Nội

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN KINH DOANH

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN KINH DOANH

Tags: Tổng hợp khu vui chơi