Logo Khu Vui Chơi PIT POK

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi PIT POK

Địa Điểm: TT Cẩm Xuyên, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Chủ Đầu Tư: Chị Thu

Diện Tích: 270 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2018

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Khu Vui Chơi Trẻ Em PIT POK – Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Rate this post

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU Khu Vui Chơi Trẻ Em PIT POK – Cẩm Xuyên, Hà TĩnhRate this post