Logo Khu Vui Chơi PIT POK

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi PIT POK

Địa Điểm: TT Cẩm Xuyên, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Chủ Đầu Tư: Khách hàng cá nhân

Diện Tích: 270 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2018

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN KINH DOANH

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN KINH DOANH

Tags: Tổng hợp khu vui chơi