Hình 2D khu vui chơi Hoàng Phúc

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trẻ Em & Cafe Hoàng Phúc

Địa chỉ: Xã Phú Lâm, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

Diện tích: 300 m2

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 12/2020

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN KINH DOANH

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN KINH DOANH