Bản vẽ mặt bằng khu vui chơi

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi trong quán cafe

Địa Chỉ: Quận Bình Thạnh, TP HCM

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân

Diện Tích: 140 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 4/2020

 

 

 

     

Tags: Khu Vui Chơi Trong Cafe / Tổng hợp khu vui chơi