Logo SkyNext thương hiệu

Tên Công Trình: Phòng Chức Năng Nhà Tình Thương Tê Phan

Địa Điểm: Nhà Tình Thương Tê Phan – Quận 3, TP HCM

Chủ Đầu Tư: Tặng

Diện Tích: 35 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 2/2019

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN KINH DOANH

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN KINH DOANH

Tags: Tổng hợp khu vui chơi