Logo SkyNext thương hiệu

Tên Công Trình: Phòng Chức Năng Nhà Tình Thương Tê Phan

Địa Điểm: Nhà Tình Thương Tê Phan – Quận 3, TP HCM

Chủ Đầu Tư: Tặng

Diện Tích: 35 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 2/2019

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Tags: Tổng hợp khu vui chơi