Logo Kids City Hậu Giang

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Kids City

Địa chỉ: TP. Vị Thanh, Hậu Giang

Chủ Đầu Tư: Khách hàng cá nhân

Diện Tích: 600m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 01/ 2018

Kids City Hậu Giang phối cảnh thiết kế 3D

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN KINH DOANH

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN KINH DOANH

Tags: Tổng hợp khu vui chơi