Logo Big C

Tên công Trình: Khu Vui Chơi Big C Mỹ Tho

Địa Điểm: TTTM Big C – 545 Lê Văn Phẩm, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Diện Tích: 200m2

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2018

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Tags: Tổng hợp khu vui chơi