Logo Big C

Tên công Trình: Khu Vui Chơi Big C Mỹ Tho

Địa Điểm: TTTM Big C – 545 Lê Văn Phẩm, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Diện Tích: 200m2

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2018

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN KINH DOANH

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN KINH DOANH

Tags: Tổng hợp khu vui chơi