Hồ bóng khổng lồ

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trẻ Em Kids Land Quận 8

  • Địa Chỉ: Quận 8, TP HCM
  • Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân
  • Thể loại: Khu vui chơi trẻ em & Cafe
  • Diện Tích: 200 m2
  • Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2019
Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Kids Land Quận 8
Địa Chỉ: Quận 8, TP HCM
Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân
Diện Tích: 200 m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2019

Từ khóa: 200m2 / Giáo trí