logo KOI KIDS

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi KOI KIDS

Địa Chỉ: P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chủ Đầu Tư: Anh Thành

Diện Tích: 300m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 1/2018

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Tags: Tổng hợp khu vui chơi