thiết kế khu vui chơi trẻ em Quy Nhơn

Tên Công Trình: Khu vui chơi Happy Garden

Địa Chỉ: Thành phố Quy Nhơn – Bình Định

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Diện Tích: 600m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 3/2020

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN KINH DOANH

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN KINH DOANH

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi