thiết kế khu vui chơi trẻ em Quy Nhơn

Tên Công Trình: Khu vui chơi Happy Garden

Địa Chỉ: Thành phố Quy Nhơn – Bình Định

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Diện Tích: 600m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 3/2020

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Tags: Tổng hợp khu vui chơi