Logo Happy Town

Tên Công Trình: Khu vui chơi trẻ em Phan Thiết

Địa Chỉ: Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Diện Tích: 300m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2019

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN KINH DOANH

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN KINH DOANH

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi