Logo Kids World

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Kids World

Địa chỉ: Thanh Hóa

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân

Diện Tích: 900m2

Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2018

Khu vui chơi Kids World Thanh Hóa 900m2

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN KINH DOANH

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN KINH DOANH

Tags: Tổng hợp khu vui chơi