logo tyty kids

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi TYTY KIDS

Địa Chỉ: TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Chủ Đầu Tư: Khách hàng doanh nghiệp

Diện Tích: 900m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 10/2017

Hình 3D khu vui chơi trẻ em TYTY Kids Gia Lai

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN KINH DOANH

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN KINH DOANH

Tags: Tổng hợp khu vui chơi