Logo Hoa Thủy Tiên

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Hướng Nghiệp Hoa Thủy Tiên

Địa Điểm: Trường MN Hoa Thủy Tiên, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Diện Tích: 2.000 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2015

Phối cảnh 3D khu vui chơi hướng nghiệp Hoa Thủy Tiên

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN KINH DOANH

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN KINH DOANH

Tags: Tổng hợp khu vui chơi