Logo Hoa Thủy Tiên

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Hướng Nghiệp Hoa Thủy Tiên

Địa Điểm: Trường MN Hoa Thủy Tiên, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Diện Tích: 2.000 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2015

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Khu Vui Chơi Hướng Nghiệp Hoa Thủy Tiên – Hải Dương
Rate this post

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU Khu Vui Chơi Hướng Nghiệp Hoa Thủy Tiên – Hải DươngRate this post