Công Ty Hebec Hải Dương

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trẻ Em HEBEC 1

Địa Điểm: TP. Hải Dương, Hải Dương

Chủ Đầu Tư: Anh Việt

Diện Tích: 600 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 7/ 2016

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Tags: Tổng hợp khu vui chơi