logo Baby Club Bình Phước

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Baby Club

Địa điểm: TT Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Chủ Đầu Tư: Anh Long

Diện Tích: 200m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 5/2019

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN KINH DOANH

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN KINH DOANH

Tags: Tổng hợp khu vui chơi