Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trẻ Em SuKids

Địa chỉ: P.Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông

Diện Tích: 350m2

Chủ Đầu Tư: Anh Tân

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 12/2019

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi